AE/B/III/351: Carthagène, 1788-1790; la Corogne, 1790-1791; Majorque et Minorque, 1789-an VI; Malaga, 1789-an IV; Tenerife, 1789-an V; Malaga, an VI (états des Français); Carthagène, la Corogne, Malaga, an IV-an VI (états de prises); Alicante, an IX-an X; Barcelone, an X; Malaga, an X. Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier